Umowa na czas określony – Limity ,,33 i 3” Co to oznacza?

Na Podstawie Art.25 Kodeksu Pracy można wyróżnić 3 rodzaje umów o pracę:

  • Umowa na okres próbny,
  • Umowa na czas określony,
  • Umowa na czas nieokreślony.

Najwięcej wątpliwości wśród pracodawców wzbudza Umowa na czas określony. Najczęściej pytania dotyczą : na jak długo można zawrzeć umowę ? Ile umów pracodawca maksymalnie może zawrzeć z tym samym pracownikiem itp.?

Umowa na czas określony jak sama nazwa wskazuje zawierana jest na ściśle określony czas . Zarówno długość takiej umowy jak i ich liczba jest ograniczona. Są to tzw. limity ,,33 i 3” , które obowiązują od 22 lutego 2016r. Limit ,,33” jest ograniczeniem czasowym tzn. okres zatrudnienia na podstawie stosunku pracy na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia pomiędzy tymi samymi stronami umowy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Limit ,,3” to natomiast ograniczenie ilościowe. Łączna liczba umów na czas określony nie może przekraczać 3. Skutkiem przekroczenia omówionych limitów jest przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

! Wyjątki: Limit ilościowy oraz limit czasowy nie dotyczy:

  • Umów zawieranych w celu zastępstwa pracownika ( usprawiedliwiona nieobecność),
  • Umów, w których charakter pracy jest sezonowy bądź dorywczy,
  • Umów zawieranych na okres kadencji.

Pracodawca może wskazać w indywidualnym , konkretnym przypadku, że dana umowa zawarta na dłuższy okres ( limit czasowy) ma na uwadze zaspokoić faktyczne zapotrzebowanie. Przyczyna uchylenia limitu czasowego jaki i limitu ilościowego musi być uzasadniona a Pracodawca powinien o tym fakcie poinformować właściwego okręgowego Inspektora Pracy.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *