Indywidualny numer rachunku składkowego dla Przedsiębiorcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zmiany od 1 stycznia 2018 roku dla płatników składek. Obecnie zapłata składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych wiąże się z koniecznością dokonania kilku transakcji. Udogodnieniem ma być jeden, indywidualny rachunek bankowy składający się z 26 znaków, na który przedsiębiorca będzie wpłacał wszystkie składki. W numerze tym, jest numer identyfikujący ZUS oraz numer NIP ( ostatnie 10 cyfr). ZUS taką wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie rodzaje opłacanych składek a ewentualne zaległości rozliczy na podstawie wpłat na najstarsze należności.

Informacje o indywidualnym rachunku są wysyłane pocztą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w razie potrzeby taką informację można również uzyskać w każdej placówce ZUS oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej ( nr 22 560 16 00). Do końca grudnia 2017r. taką informację, każdy przedsiębiorca powinien otrzymać ( jeżeli ZUS posiada aktualny adres).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *