Czy przedsiębiorca musi być VAT-owcem?

Przedsiębiorca, który zakłada firmę oprócz rozważania wyboru formy opodatkowania zadaje sobie dodatkowe pytanie : ,,Czy mam obowiązek zostać tzw. VAT-owcem?”. Odpowiedź brzmi : nie. Obowiązki podatkowe w zakresie podatku VAT dotyczą wybranych grup przedsiębiorców ( niezależnie od tego czy dokonano zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym na formularzu VAT-R) m.in.:

  • Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży alkoholi oraz wszelkie towary opodatkowane podatkiem akcyzowym ( za wyjątkiem energii elektrycznej oraz wyrobów tytoniowych)
  • Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży nowych środków transportu
  • Przedsiębiorcy dostarczający wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
  • Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży terenów budowlanych
  • Przedsiębiorcy świadczący usługi z zakresu prawniczego, z zakresu doradztwa oraz usług jubilerskich
  • Przedsiębiorcy nie posiadający siedziby działalności gospodarczej na terenie kraju.

Przedsiębiorstwa niektóre ,,z góry” czyli z mocy prawa są zwolnione z podatku VAT np. usługi w zakresie opieki medycznej ( lekarz, lekarz dentysta, psycholog, usługi pielęgniarskie), usługi transportu sanitarnego, usługi nauki języków obcych czy pośrednictwo w świadczeniu usług udzielania kredytów- krótko mówiąc pośrednictwo finansowe ( więcej na ten temat w Art. 43 Ustawy o podatku od towarów i usług).

Obowiązek rejestracyjny pojawi się, w momencie przekroczenia kwoty obrotu 200 tys. zł. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w trakcie roku ma limit wyliczany proporcjonalnie. Limit obrotu nie dotyczy, tych przedsiębiorców, którzy z mocy prawa są zwolnieni z Vat. Podsumowując status podatnika VAT otrzymuje przedsiębiorca ze względu na stan faktyczny, zaznaczając przy tym, że nie jest istotne złożenie przeznaczonego do tego celu formularza VAT-R.

  1. paniAni

    myślę nad otwarciem gabinetu jako logopeda. Wyczytałam o wielu warunkach założenia gabinetu w mieszkaniu (w jednym pokoju) tu: (link) ale nic nie było o VACie. czy mogę rozumieć że logopeda też wykonuje usługi medyczne i jest zwolniony z góry z podatku VAT? to oczywiście bardzo ułatwiłoby mi życie…

  2. Pani Aniu, jeśli posiada Pani uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy to świadczone przez Panią usługi są zwolnione z VAT. W przeciwnym razie, usługi będą opodatkowane stawką 23%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *