Jak założyć firmę. Rejestracja firmy krok po kroku

Statystycznie coraz więcej osób przekonuje się, że praca na własny rachunek generuje korzyści m.in. w postaci zabezpieczenia sytuacji materialnej własnej oraz członków rodziny. Aby zwiększyć możliwości samorealizacji i zachować pełną niezależność, coraz więcej osób jest zdecydowana na podjęcie ważnego kroku jakim jest założenie własnej działalności gospodarczej. Przez ostatnie miesiące odnotowano stały wzrost liczby rejestrujących się firm wskutek wprowadzonych przez Państwo proceduralnych ułatwień. Już na starcie pod względem formalnym jest o wiele łatwiej niż sprzed laty. Obecnie przedsiębiorcą można zostać w jeden dzień nie wychodząc z domu.

 

Rejestracja firmy w CEIDG 1

CEIDG-1 jest wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis do tego rejestru jest całkowicie bezpłatny. Formularz wypełnia się w formie elektronicznej, na stronie http://firma.gov.pl (zakładka Złóż wniosek CEIDG).

Formularz w pełni wypełniony i kompletny można opatrzyć podpisem elektronicznym pod warunkiem, że jesteśmy w jego posiadaniu.

Alternatywą jest również uprzednie wyrobienie tzw. profilu zaufanego, który należy potwierdzić osobiście, jednorazowo. Wśród punktów potwierdzających profil zaufany są instytucje administracji publicznej od terenowych oddziałów ZUS, urzędów Skarbowych po większe takie jak: Urzędy marszałkowskie oraz Urzędy Gminy. Profil zaufany zakłada się na platformie ePUAP, adres jest następujący: http://epuap.gov.pl

Pozostaje również tradycyjna opcja, jaką jest wypełnienie formularza online a następnie wydrukowanie i zaniesienie osobiście do najbliższego Urzędu Gminy.

Czas na formalności krok po kroku •

 • Przed przystąpieniem do rejestracji wniosku należy przyszykować dane personalne , skonkretyzować nazwę dla firmy, adres działalności, datę rozpoczęcia działalności, zapoznać się ze sposobami opodatkowania oraz przygotować kod klasyfikacji, który będzie odpowiadał rodzaj wykonywanej działalności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności)- pamiętając, że w każdym momencie możemy dane zmienić, wystarczy zaktualizować wpis do CEIDG.
 • Strona firma.gov.pl zawiera szczegółową instrukcję umożliwiającą właściwe wypełnienie formularza wpisu do CEIDG. Atutem dokonanego wpisu jest to, że jest on jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego a także zgłoszeniem do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) płatnika składek. Od 20 maja 2017 roku, do wniosku CEIDG-1 jest możliwość dołączenia uprzednio wypełnionej deklaracji zgłoszeniowej do ZUS ( ZUS ZUA, ZUS ZZA). Nie ma obowiązku składania osobnych deklaracji do ZUS-u.
 • Podczas wypełniania druku CEIDG-1 należy umieścić w rubryce naczelnika urzędu skarbowego, któremu będziemy podlegać (wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy).
 • Wybór formy opodatkowania, to jedna z największych trudności z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Opcje dostępne to:
  – zasady ogólne
  – podatek liniowy,
  – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  – karta podatkowa.
 • Ważnym punktem w formularzu jest: Wybór rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej
  – Księgi rachunkowe pełna księgowość, która jest wymagana przy przychodach rzędu: 2 mln. euro rocznie.
  – Podatkowa księga przychodów i rozchodów – która jest wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
  – Inne ewidencje – na przykład ryczałt od przychodów.
  – Nie jest prowadzona – jeśli dotyczy karty podatkowej.

Dokumentacja rachunkowa/księgowa będzie prowadzona przez inny podmiot:

Tak, jeśli przedsiębiorca zamierza skorzystać z usług kompetentnego biura rachunkowego;

Nie, jeśli przedsiębiorca jest zdecydowany samemu albo poprzez tzw. księgowość internetową prowadzić ewidencję księgową.

 • Po dokonaniu wszelkich formalności związanych z formularzem, warto wyrobić pieczątkę. Na pieczątce należałoby umieścić nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe ( telefon, adres strony internetowej) oraz NIP.
 • Kolejnym krokiem jest wybór banku. Zakładając konto firmowe w placówce banku, należy przedłożyć wpis z ewidencji działalności gospodarczej. Do banku należy zabrać ze sobą dodatkowo pieczątkę. Nadany numer należy podać do informacji Urzędowi Skarbowemu oraz do ZUS-u dokonując aktualizacji danych w systemie CEIDG. Na wskazany rachunek będą w przyszłości dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty z podatków.

W razie jakichkolwiek problemów można w dni robocze zadzwonić na specjalną infolinię CEIDG: numer: 801 055 088.

Od stycznia 2017 roku istnieje dodatkowy innowacyjny i dość sprawny sposób wypełniania formularza CEIDG – telefonicznie. Wystarczy zadzwonić pod wyżej wskazany numer , podając niezbędne dane. Konsultant wprowadza dane do systemu CEIDG. Po wprowadzeniu wszystkich danych, przedsiębiorca na telefon otrzymują wiadomość SMS, która zawiera numer wniosku. Posiadając już nadany numer, przedsiębiorca powinien udać się do najbliższego Urzędu Gminy, w którym urzędnik/referent wniosek wydrukuje. Wydrukowany wniosek należy opatrzyć własnym podpisem.

 

UWAGA: Wszystkie czynności związane z wpisem do CEIDG – są całkowicie BEZPŁATNE.

Coraz częściej zdarzają się próby wyłudzania pieniędzy przez oszustów podszywających się pod CEIDG. Oszuści szybko ,,wyłapują”, kto dopiero dokonał rejestracji a następnie posiadając już wszelkie wysyłają listy z wymogiem uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w określonej wysokości. Jeśli ktoś otrzyma takie pismo, to należy je zignorować i najlepiej wyrzucić do kosza.

 1. Bartek

  Od własnym biznesem zastanawiałem się od 16 roku życia. Minęły 2 lata mojego starannego planu i czuję się gotowy do prowadzenia firmy. Szukałem wielu informacji u znajomych co jest najlepszym wyborem dla osoby początkującej jeśli chodzi o formalności. I jeszcze – jak założyć firmę? Wyłącznie przez internet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *