Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (art.188 k.p.)
Zwolnienie od pracy w związku z opieką nad dzieckiem do lat 14 to jedno z uprawnień pracowniczych przewidzianych w Kodeksie Pracy. Pracownik może z niego skorzystać w zależności od potrzeb w rozliczeniu godzinowym (16 godzin) bądź wykorzystać w dniach (2 dni) w związku z wychowywaniem co najmniej jednego dziecka. Jeżeli oboje rodzice/opiekunowie pracują to z powyższego zwolnienia może skorzystać tylko jeden rodzic-pracownik. Otóż dwa dni zwolnienia przysługuje łącznie obojgu rodzicom bądź opiekunom prawnym dziecka. Pracownicy będący rodzicami mogą się podzielić zwolnieniem adekwatnie do potrzeb. To pracownik a nie pracodawca decyduje o sposobie wykorzystania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Na podstawie wniosku złożonego przez pracownika, pracodawca udziela takiego zwolnienia. We wniosku należy oświadczyć czy drugi rodzic/opiekun nie korzysta z uprawnień art. 188 k.p. w liczbie dni lub godzin , które będą wykorzystywane przez pierwszego rodzica zgodnie z treścią dokumentu.

Pracownik, który nie wykorzystał uprawnienia w danym roku kalendarzowym nie powoduje jego przejścia na kolejny rok. Za niewykorzystane uprawnienie nie przysługuje również ekwiwalent pieniężny. Warto zaznaczyć, że za okres opieki nad dzieckiem (art. 188 K.P.) pracownikowi przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Pracownik będący rodzicem korzysta z uprawnienia niezależnie od rodzaju umowy czy też stażu pracy.

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie w zależności od wymiaru czasu pracy danego pracownika. Na przykład pracownik zatrudniony na ½ etatu będzie miał prawo do zwolnienia wymiarze 8 godzin a pracownik zatrudniony na ¼ do 4 godzin itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *