Split Payment od 1 lipca 2018r.

Split payment to inaczej mechanizm podzielonej płatności, która dotyczy podatku VAT. Wprowadzenie nowego mechanizmu związane jest z powiększającą się luką podatkową. Przedsiębiorca posiadać będzie dwa rachunki bankowe. Część zapłaty za fakturę, odpowiadająca wartości netto trafi na konto dostawcy, natomiast kwota podatku VAT na specjalnie utworzony przez bank rachunek. Każdy przedsiębiorca musi mieć konto VAT.

Podatnicy obawiają się nowego mechanizmu, ze względu na utracenie płynności finansowej. Otóż środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być wypłacane wyłącznie w dwóch przypadkach: podczas płatności podatku VAT na rachunek dostawcy oraz wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego. W szczególnych przypadkach, na wniosek podatnika Naczelnik US będzie mógł wyrazić zgodę aby środki przeznaczyć na inny cel. Termin na udzielenie zgody to 60 dni, licząc od daty otrzymania wniosku. Mechanizm podzielonej płatności ma na razie charakter dobrowolny. Od strony technicznej przedsiębiorca nie będzie musiał dokonywać dwóch odrębnych przelewów . Nabywca będzie dokonywał jednego przelewu, w którym będzie musiał wskazać wartość netto, która trafi na konto sprzedawcy oraz kwotę podatku, która trafi na rachunek bankowy VAT sprzedawcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *