Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2019 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2019 r.

Z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019r. wynika, że miesięczne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw w IV kwartale 2018 roku wyniosło 5071,41 zł. Ta kwota stanowi podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla osoby prowadzącej działność pozarolniczą jak również dla przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start oraz osób z nimi współpracującymi.

Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowa składka na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 roku stanowi kwota 3803,56 zł ( tzn. 75% z kwoty 5071,41 zł). Nowa składka zgodnie z wyliczeniami 9% z kwoty 3803,56 zł wynosi miesięcznie: 342,32 zł. Od podatku przedsiębiorca może odliczyć kwotę 294,78 zł. W roku poprzednim składka zdrowotna wynosiła 319,94 zł. Reasumując, składka uległa podwyższeniu o 22,38 zł.

Zdarza się ,że przedsiębiorca opłaca za dany miesiąc więcej niż jedną składkę zdrowotną np. wtedy gdy uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności/spółki.Przedsiębiorca mający ustalone prawo do emerytury bądź renty również dodatkowo opłacają składkę z działaności gospodarczej pomimo tego, iż ma ją już opłacaną z racji pobieranego świadczenia rentowego/emerytalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *