PIT-11 teraz do końca stycznia, czyli o miesiąc wcześniej niż w latach ubiegłych.

W związku z nowelizacją ustawy Płatnicy zobowiązani są do dnia 31 stycznia 2019 roku przesłać w formie elektronicznej do urzędu skarbowego deklaracje: PIT-11, PIT-8C,PIT-4R i PIT-8AR.

Pracownikom deklaracje należy przekazać do końca lutego 2019 roku. Urząd Skarbowy wyznacza się na podstawie miejsca zamieszkania pracownika aktualnego na ostatni dzień roku.

Pracodawca, który nie dotrzyma wyznaczonego terminu może liczyć na karę grzywny. Dokumenty może przekazać do Urzędu Skarbowego wyłącznie elektronicznie, natomiast Pracownikowi na dwa sposoby: w formie papierowej osobiście bądź za pośrednictwem poczty polskiej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *