Odprawa emerytalna, co należy o niej wiedzieć

Odprawa emerytalna przysługuje każdemu Pracownikowi, który spełnia określone warunki. Aby otrzymać odprawę emerytalną przede wszystkim Pracownik musi nabyć prawo do emerytury oraz musi nastąpić zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Świadczenie jest gwarantowane przez Kodeks Pracy i należy się wszystkim osobom spełniającym powyższe kryteria niezależnie od wymiaru etatu czy też rodzaju umowy (umowa na czas nieokreślony oraz określony). Przepisy Kodeksu Pracy stanowią, że odprawa emerytalna powinna się równać wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jest to wartość minimalna. Pracodawca ma prawo przyznać wyższą kwotę informując o tym fakcie w regulaminie pracy. Niektóre grupy zawodowe mają odgórne prawo do wyższej emerytury np. nauczyciele oraz  urzędnicy, w tych grupach wysokość odprawy zależy od stażu pracy.  Pracodawca, który nie wywiąże się z obowiązku objęty jest karą grzywny. Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym.

Wysokość odprawy emerytalnej wylicza się na tej samej zasadzie co świadczenie urlopowe. Od odprawy emerytalnej nie odprowadza się składek ZUS, jednakże nie jest ona zwolniona z podatku dochodowego. Reasumując świadczenie emerytalnie nie podlega składce na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i rentowe ale stanowi dochód, który należy opodatkować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *